Image Alt
  /  Razmišljanja

Zbunjeni selfimmage se razjari i počne da preispituje umanjeni selfesteem. Oboje dobiju hiljadu lica i 100 glava jer su izgubili i kompas i kontrolu. To je brutalan konflikt između bezbrižnog deteta i odraslog koji pokušava da preuzme kormilo i zauzme